Name NIPUN TULSI BHAVANI Place CHENNAI
Grade 2 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 92.2 100% SANSKRIT
Name KALPANA NARANBHAI RANGANI Place TIRPUR
Grade 3 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 92.2 100%
Name ARUNA SHANTILAL DIWANI Place ERODE
Grade 4 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 92.2 100% SANSKRIT
Name UMESH PRAVEEN RANGANI Place SENCHOTAH
Grade 5 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 90.6 100%
Name MAMTHA MANSHUK CHHABHAIYAH Place SENCHOTAH
Grade 6 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 88.8 100%
Name BHAVESH DHANJIBHAI RANGANI Place TIRPUR
Grade 7 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 88.4 100%
Name DIVYA PURSHOTAM CHABAIYAH Place DINDIGUL
Grade 8 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 88.2 100%
Name BHUMIKABEN CHAGANLAL DIWANI Place KUMBAKONAM
Grade 9 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 84.6 100%
Name DEEPAK GANGARAM CHAUHAN Place SALEM
Grade 10 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 83.2 100%
Name ALPABEN KARAMSHIBHAI BHIMANI Place TIRPUR
Grade 11 Zone NA
University Course Matriculation
Percentage 83.0 100%